Vad är en databas och hur fungerar den?

Du har säkert hört talas om databaser i olika sammanhang, men kanske aldrig har förstått vad det är och hur det fungerar. Vi förklarar det enkelt först med hjälp av vanliga lådor eller kartonger:
– Vi säger att du har 1000 cd-skivor som du vill organisera från a-ö och vi har en låda som vi märker med A och nästa låda med B och så vidare till bokstaven Ö. Vi lägger alla cd-skivor som börjar med artistens namn A i lådan A, B till lådan som är märkt med B. När du är klar så har du alla organiserat alla olika cd-skivor i alfabets ordning och man kan säga att en databas fungerar på samma sätt men i en elektronisk form. En databas sparar till exempel alla cd-skivor från A-Ö så att du kan ta fram informationen snabbt och utan att du behöver leta.

Databaser finns i många olika varianter som Accessdatabaser, SQL och MySQL. Skillnaden är att vissa kostar pengar och andra är gratis, som MySQL kostar inget om den används i ej kommersiellt syfte.

Men du kanske undrar hur en databas används på webben?
De flesta hemsidor idag har alltid en databas där alla information som ditt användarnamn och lösenord sparas när du skapar ett exempelvis ett konto. Det finns så kallade script som arbetar tillsammans med olika databaser som PHP/ASP och databasen MySQL som används av många Linux eller BSD servrar. Script språket PHP kan prata med MySQL och när du skapar kontot på hemsidan så säger PHP scriptet att lägga till informationen i databasen. Vi skall inte gå in på hur PHP eller ASP fungerar utan endast försöka att förklara hur det fungerar på ett lätt sätt.

Databas

En databas i hemsida kan se ut så här:
Först så skapas en huvuddatabas där databasen har grenar av under databaser.
Customer_DATABASE: där hamnar all information om kunderna som namn, adress, e-post.
Products_DATABASE: När administratören lägger till en produkt i webbsidans sortiment så läggs den till här, och PHP eller ASP scriptet är så fiffigt att den kan säga till databasen att skapa underkategorier.
Detta är endast ett exempel och skall tillexempel bygga upp en helt ny hemsida med databaser så måste man tänka igenom strukturen och vad man skall ha med för funktioner. Annars kan det bli rörigt.

Nu har vi pratat om gratis scriptet PHP i kombination med gratis databasen MySQL, men det finns exempelvis Microsoft version av samma typ av funktioner och då heter scriptet ASP och körs på en Microsoft server. PHP och MySQL kan köras på de flesta operativsystem. När du använder till exempel ASP hos ett webbhotell så måste du betala en licenskostnad för windows servern, och det är gratis på en Linuxserver.